צור קשר שירותים אקדמים שאלות ותשובות תקנון ותנאי שימוש סקירה לדוגמה דף הבית
חיפוש סקירה

רשימת מקצועות
 • ביולוגיה
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • אמנות
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימינולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי

 • שירותים אקדמיים
  תרגום מאמרים אקדמיים
  משפטים > דיני חוזים סה"כ : 17 סקירות
  עמוד מתוך 2 לעמוד הבא
  המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת
  סקירת הספרות הנוכחית עוסקת בנושא המבחנים הקיימים לבחינת תום לב במסגרת תביעה נגזרת.
  מספר עמודים : 6 מספר מילים : 1720 מחיר : 149 ₪
  פרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי
  סקירת הספרות הנוכחית עניינה בפרשנות חוזה מסחרי במשפט ישראלי לעומת המשפט האמריקאי.
  מספר עמודים : 15 מספר מילים : 4368 מחיר : 169 ₪
  הפרתם של חוזים ארוכי טווח
  סקירה זו עניינה בהפרתם של חוזים ארוכי טווח.
  מספר עמודים : 10 מספר מילים : 2421 מחיר : 169 ₪
  סיכול חוזה: חוק החוזים לעומת הקודיפיקציה
  סקירה זו בוחנת את חוק החוזים לעומת הקודיפיקציה.
  מספר עמודים : 6 מספר מילים : 1565 מחיר : 149 ₪
  אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את אחריותו של בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.//עסקת מקרקעין והערת אזהרה/ אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות/ חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 /חוק המכר בהתייחס לתאגיד בנקאי/ חוק המשכון/ אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות: פסקי דין
  מספר עמודים : 20 מספר מילים : 5491 מחיר : 179 ₪
  פיצויים בשל הפרת חוזה, סיכול וקיזוז בדיני חוזים ודיני ממונות
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את נושאה הפיצויים בשל הפרת חוזה, סיכול וקיזוז בדיני חוזים ודיני ממונות//תזכיר חוק דיני ממונות או הקודקס האזרחי /פיצויים בשל הפרת חוזה /דיני סיכול מהם ? /תיחום הנזק על פי ס 10 לחוק התרופות /פיצויים בשל הפרת חוזה וסיכול : על מי מוטלת האחריות? /קיזוז בדיני חוזים
  מספר עמודים : 13 מספר מילים : 3929 מחיר : 149 ₪
  החלת עקרונות המשפט ציבורי מנהלי, החלים על מכרזים ציבוריים על ההתאחדות לכדורגל ומוזיאון ישראל. (2013)
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את החלת עקרונות המשפט ציבורי מנהלי, החלים על מכרזים ציבוריים על ההתאחדות לכדורגל ומוזיאון ישראל.//הגופים שעליהם חלה חובת המכרז והגופים שעליהם לא חלה חובת המכרז / השיקולים לשינוי המצב הקיים – מקרה בוחן "ההסתדרות" כגוף דו מהותי / דיון: המצב הרצוי / המכרז של ההתאחדות לכדורגל / מכרז של מוזיאון ישראל//
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 6564 מחיר : 169 ₪
  חובת השוויון במכרז הפרטי
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון הבוחנת את חובת השוויון במכרז הפרטי.//מכרז ומכרז פרטי: הגדרה ומאפיינים / תום לב / סעיף 12 מדבר על תום הלב בשלב הטרום חוזי. / עיקרון תום הלב , כאמור, חל הן על התקופה הטרום חוזית של המשא ומתן, והן על התקופה החוזית. / עיקרון חופש החוזים / שוויון / במסגרת פרק זה נבחן את אותו שוויון מכרזי. / המחלוקת סביב נקודת האיזון בין עקרונות תום הלב וחופש החוזים ומקומו של השוויון / מה קורה כאשר גוף דוגמת רשות שלטונית פועל בתחום המשפט הפרטי? / חובת השוויון במכרז הפרטי / נימוקים נגד החלת חובת השוויון במכרז הפרטי: / משפט משווה//
  מספר עמודים : 21 מספר מילים : 7735 מחיר : 169 ₪
  הקשר בין תנאי העסקת עובדים על פי חוק שכר מינימום לבין הפרת הזכות לקיום בכבוד
  סקירת ספרות לעבודת עבודת סמינריון הבוחנת את השפעת תשלום שכר המינימום על זכותו של האדם לקיום בכבוד.//שכר המינימום בישראל ובעולם – היבטים כלכליים / שכר המינימום והזכות לקיום בכבוד – היבטים חוקתיים חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 - יתרונות וחסרונות / מעמדה המשפטי של הזכות לקיום בכבוד – פסקי דין / ההיבט המוסרי - העסקת העובדים בשכר מינימום והזכות לקיום בכבוד על פי תורת המוסר ותורת הצדק / הגישה הטלאולוגית – תועלתנות. / הגישה דאונטולוגית – הצווי המוחלט על פי קנט. / תורת הצדק – הצדק כהוגנות לפי רולס//
  מספר עמודים : 11 מספר מילים : 3748 מחיר : 149 ₪
  הקשר בין שימור לקוחות ושביעות רצון לבין תפיסת איכות השירות של לקוחות חברת הכבלים
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון הבוחנת את לקוחות החברה ובכך למנוע נטישת לקוחות ולהבטיח שמירה על נתח שוק?//ניהול קשרי לקוחות / שימור לקוחות / שביעות רצון / איכות שירות נתפסת//
  מספר עמודים : 11 מספר מילים : 3414 מחיר : 149 ₪

  עמוד מתוך 2 לעמוד הבא
  דף הבית  |  סקירה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי  |  סמינריון לדוגמא
  כל הזכויות שמורות © 2015 סקירת ספרות.