צור קשר שירותים אקדמים שאלות ותשובות תקנון ותנאי שימוש סקירה לדוגמה דף הבית
חיפוש סקירה

רשימת מקצועות
 • ביולוגיה
 • היסטוריה
 • חינוך
 • כלכלה
 • מדעי המדינה
 • מדעי הסביבה
 • מנהל עסקים
 • משפטים
 • סוציולוגיה
 • פסיכולוגיה
 • פרסום
 • שוק ההון
 • שיווק
 • תקשורת
 • תרבות
 • מקרא
 • אמנות
 • יעוץ והנחיה אקדמי
 • ספורט
 • בריאות
 • קרימינולוגיה
 • אנתרופולוגיה
 • ארכיאולוגיה
 • משאבי אנוש
 • שירות לקוחות
 • ערביי ישראל/מגזר ערבי

 • שירותים אקדמיים
  תרגום מאמרים אקדמיים
  היסטוריה > אסיה סה"כ : 8 סקירות
  עמוד מתוך 1
  הגירה ועלייה מחבר העמים לישראל
  סקירת הספרות הנוכחית עוסקת בהגירה ועלייה מחבר העמים לישראל.
  מספר עמודים : 10 מספר מילים : 3300 מחיר : 169 ₪
  החזון החינוכי של ההשכלה וכיצד מימשה אותו הלכה למעשה בקרב יהודי רוסיה
  סקירת הספרות הנוכחית עוסקת בנושא החזון החינוכי של ההשכלה וכיצד מימשה אותו הלכה למעשה בקרב יהודי רוסיה.
  מספר עמודים : 24 מספר מילים : 5549 מחיר : 189 ₪
  התפתחות ההשכלה היהודית והשפעתה על התעסוקה והכלכלה היהודית ברוסיה- המאה ה-19
  המצב במזרח אירופה, מבחינת המשכילים היה היקף הפעולה מוגבל בהרבה: מצד אחד לא הייתה תמיכה פעילה מצד שלטונות המדינה או אינטלקטואלים לא יהודים, ומאידך גיסא, במשך עשרות שנים הציעה התנועה של היהדות החסידית אלטרנטיבה אינטגרציה. ..........סקירת הספרות הנוכחית בוחנת את התפתחות ההשכלה היהודית והשפעתה על התעסוקה והכלכלה היהודית ברוסיה- המאה ה-19.
  מספר עמודים : 8 מספר מילים : 1799 מחיר : 149 ₪
  ביקורתה של ההשכלה היהודית ברוסיה במאה ה-19 על אופייה של הכלכלה היהודית
  הביקורת על ההשכלה על הכלכלה היהודית באה לידי ביטוי בעיקר בביקורת על המסחר היהודי, ההלוואה בריבית וחוסר היצרנות. לטענת המשכילים ההמון היהודי חסר פרנסה ואמצעים ולכן אינו מסוגל להעניק חינוך נאות לילדיו..........הסקירה הנוכחית עוסקת בביקורתה של ההשכלה היהודית ברוסיה במאה ה-19 על אופייה של הכלכלה היהודית.
  מספר עמודים : 13 מספר מילים : 3358 מחיר : 169 ₪
  פעילותו של יוסף פרל כנגד החסידים ברוסיה
  פרל ניסה בדרכים רבות למנוע את התפשטותה של התנועה החסידית . אחת מהדרכים בהן נקט הייתה פרסום כתבים סטיריים אנטי חסידיים, על כך נאמר כי " סופרי השכלה בעלי שיעור קומה, כגון יוסף פרל, צוללים לנבכי ההווי ומסגלים לעצמם את כווני ההבעה החסידית..........סקירת הספרות הנוכחית עוסקת בפעילותו של יוסף פרל כנגד החסידים ברוסיה.
  מספר עמודים : 5 מספר מילים : 1450 מחיר : 149 ₪
  יחסי ישראל-איראן 1949-1979- אינטרסים, יעדים ודרכי מימושם
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את יחסי ישראל-איראן 1949-1979- אינטרסים, יעדים ודרכי מימושם.//רקע היסטורי /ההיסטוריה האיראנית /המבנה השלטוני בתקופת שלטונו של השאה ( 1905 – 1979). /השאה והמודרניזציה האיראנית /עמדת האופוזיציה באיראן /היחסים בין הישות היהודית ציונית לבין פרס בשנים טרם הקמת המדינה /אינטרסים ויעדים ביחסי 2 המדינות /ישראל /איראן /מימוש היעדים והאינטרסים//
  מספר עמודים : 26 מספר מילים : 7228 מחיר : 169 ₪
  טקס החינה בתימן ובישראל
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון אקדמית הבוחנת את אחד מהטכסים הפופולאריים בתרבות התימנית, בתימן וכן בישראל והיא החינה התימנית , כלומר שאלת המחקר הנוכחית תבחן האם קיימים הבדלים בין החינה התימנית בתימן לבין החינה התימנים בישראל. //רקע כללי על תימן - על הפזורה היהודית בתימן /טקס החינה בתימן /רקע על קליטת העלייה מתימן (מרבד הקסמים) /טקס החינה בארץ - סקירה כללית //
  מספר עמודים : 18 מספר מילים : 5833 מחיר : 169 ₪
  הטרור כגורם משפיע על עיצוב יחסי הודו – פקיסטן בעשור הראשון של המאה ה- 21
  סקירת ספרות לעבודת סמינריון הבוחנת את הטרור כגורם משפיע על עיצוב יחסי הודו – פקיסטן בעשור הראשון של המאה ה- 21//טרור הגדרות ומאפיינים / מדיניות החוץ , אינטרסים ויעדים בינלאומיים/ הודו ופקיסטאן – סקירה כללית/ אבני דרך בטרור שבין הודו לפקיסטן עד שנת 2000 /הטרור בין הודו לפקיסטן – מאפיינים עיקריים/ דרכי הפעולה של הטרור למימוש היעדים/ מימוש יעדים//
  מספר עמודים : 28 מספר מילים : 5664 מחיר : 169 ₪

  עמוד מתוך 1
  דף הבית  |  סקירה לדוגמה  |  תקנון  |  שאלות ותשובות  |  שירותים אקדמיים  |  צור קשר  |  סליקת כרטיסי אשראי  |  סמינריון לדוגמא
  כל הזכויות שמורות © 2015 סקירת ספרות.